Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (3) 2011 strony: 5-14

Mariusz Bembenek1, Piotr S. Mederski1, Jörn Erler2, Dieter F. Giefing1

1Poznań University of Life Sciences
2
Dresden University of Technology

Efekty zrywki drewna znacznych rozmiarów skiderem chwytakowym

słowa kluczowe: skider chwytakowy, wydajność, uszkodzenia gleby, uszkodzenia odnowienia naturalnego
streszczenie:

 

Zrywka drewna znacznych rozmiarów w negatywny sposób oddziałuje na środowisko glebowe i drzewostan. Zastosowanie skidera chwytakowego może prowadzić do zmniejszenia negatywnych skutków zrywki drewna przy jednoczesnym zachowaniu zadowalających parametrów wydajnościowych i ekonomicznych. Celem badania było określenie wydajności skidera chwytakowego HSM 904Z 6WD oraz jego wpływu na glebę (zagęszczenie i zwięzłość) oraz naturalne odnowienie. Badania przeprowadzono
w 140-letnim drzewostanie bukowym w północnej Polsce. Ścięte i obalone drzewa
(w kierunku szlaków) po okrzesaniu i odcięciu wierzchołków (min. 7 cm z korą) były zrywane na stół manipulacyjny. Średnia wydajność operacyjna skidera (wraz z mygłowaniem) wyniosła 21,0 m3·h-1, uszkodzenia odnowienia naturalnego dotyczyły 38% drzew (tylko 18% od zrywki), a zagęszczenie gleby zwiększyło się o 15-30 g·cm-3. Zwięzłość gleby wzrosła maksymalnie do 2,77 MPa.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2011.pdf

For citation:

MLA Bembenek, Mariusz, et al. "Results of large-size timber extracting with a grapple skidder." Acta Sci.Pol. Silv. 10.3 (2011): .
APA Bembenek M., Mederski P.S., Erler J., Giefing D.F. (2011). Results of large-size timber extracting with a grapple skidder. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (3),
ISO 690 BEMBENEK, Mariusz, et al. Results of large-size timber extracting with a grapple skidder. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue3/abstract-1.html