Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (2) 2011 strony: 23-35

Jakub Janicki, Dorota Wrońska-Pilarek

Poznań University of Life Sciences

Dendroflora zabytkowego parku pałacowegow Swadzimiu koło Poznania (woj. wielkopolskie)

słowa kluczowe: dendroflora, drzewa pomnikowe, park, Swadzim
streszczenie:

W XIX-wiecznym, zabytkowym parku w Swadzimiu koło Poznania zinwentaryzowano 1886 drzew, krzewów i pnączy z 64 gatunków. Obecnie park jest zaniedbany. Konieczny jest projekt rewaloryzacji obiektu. W zadrzewieniach parku dominują Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Q. rubra i Fagus sylvatica, a w warstwie krzewów – Sambucus nigra. Drzewa parku mają najczęściej wysokości od 16 do 20 m, a obwody od 45 do 114 cm. Stan zdrowotny większości z nich jest dobry lub bardzo dobry. Stwierdzono występowanie pojedynczych gatunków rzadkich i zagrożonych. Zinwentaryzowano 101 okazałych drzew z 26 taksonów, wśród których dominują A. pseudoplatanus, A. platanoides, Aesculus hippocastanum, R. pseudoacacia oraz C. betulus. W porównaniu do ewidencji Rataja z 1976 roku w dendroflorze parku są widoczne przemiany w kierunku jej naturalizacji. Drzewostan wymaga cięć i zabiegów pielęgnacyjnych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2011.pdf

For citation:

MLA Janicki, Jakub, and Dorota Wrońska-Pilarek. "Dendroflora of the historical parkin Swadzim near Poznań(Wielkopolska Voivodeship)." Acta Sci.Pol. Silv. 10.2 (2011): .
APA Janicki J., Wrońska-Pilarek D. (2011). Dendroflora of the historical parkin Swadzim near Poznań(Wielkopolska Voivodeship). Acta Sci.Pol. Silv. 10 (2),
ISO 690 JANICKI, Jakub, WROńSKA-PILAREK, Dorota. Dendroflora of the historical parkin Swadzim near Poznań(Wielkopolska Voivodeship). Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue2/abstract-3.html