Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (2) 2011 strony: 37-42

Jacek Kamczyc, Ewa Teodorowicz, Dariusz J. Gwiazdowicz

Poznań University of Life Sciences

Roztocze (Acari, Mesostigmata) w gniazdachgąsiorka Lanius collurio L. i srokosza Lanius excubitor L.

słowa kluczowe: roztocze, Acari, gąsiorek, srokosz, gniazda ptaków
streszczenie:

Zbadano skład gatunkowy roztoczy z rzędu Mesostigmata w gniazdach gąsiorka i srokosza w regionie Wielkopolski (centralna Polska). Łącznie zebrano 15 prób (ptasich gniazd) w maju 1999 roku. Wynikiem tych badań była identyfikacja i klasyfikacja 81 osobników przynależących do 13 gatunków. Najliczniejszym gatunkiem był Alliphis halleri.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2011.pdf

For citation:

MLA Kamczyc, Jacek, et al. "Mites (Acari, Mesostigmata)in the red-backed shrike Lanius collurioand great grey shrike Lanius excubitor nests." Acta Sci.Pol. Silv. 10.2 (2011): .
APA Kamczyc J., Teodorowicz E., Gwiazdowicz D.J. (2011). Mites (Acari, Mesostigmata)in the red-backed shrike Lanius collurioand great grey shrike Lanius excubitor nests. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (2),
ISO 690 KAMCZYC, Jacek, TEODOROWICZ, Ewa, GWIAZDOWICZ, Dariusz J.. Mites (Acari, Mesostigmata)in the red-backed shrike Lanius collurioand great grey shrike Lanius excubitor nests. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue2/abstract-4.html