Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (1) 2011 strony: 5-10

Wojciech Szewczyk, Piotr Łakomy

Poznań University of Life Sciences

Występowanie gatunków rodzaju Armillaria w wybranych drzewostanach nadleśnictwa doświadczalnego Siemianice

słowa kluczowe: opieńka, Siemianice, choroby infekcyjne korzeni
streszczenie:

 

Opieńkowa zgnilizna korzeni drzew jest jedną z najgroźniejszych chorób systemów korzeniowych, głównie w umiarkowanej i podzwrotnikowej strefie klimatycznej. Na świecie dotychczas opisano ponad 40 gatunków rodzaju Armilaria, z czego siedem w Europie. Celem pracy było określenie występowania gatunków rodzaju Armillaria w drzewostanach na żyźniejszych siedliskach Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice. Na podstawie testów intersterylności grzybni, w drzewostanach stwierdzono występowanie A. gallica, A. ostoyae oraz w Parku Pałacowym – A. cepistipes.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2011.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech, and Piotr Łakomy. "The occurrence of Armillaria species in Siemianice Experimental Forest District." Acta Sci.Pol. Silv. 10.1 (2011): .
APA Szewczyk W., Łakomy P. (2011). The occurrence of Armillaria species in Siemianice Experimental Forest District. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (1),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech, ŁAKOMY, Piotr. The occurrence of Armillaria species in Siemianice Experimental Forest District. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue1/abstract-1.html