Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (1) 2011 strony: 37-41

Agata Pawlicka, Bogusława Waliszewska

Poznań University of Life Sciences

Skład chemiczny wybranych gatunków drewna egzotycznego pochodzących z obszaru Afryki

słowa kluczowe: sipo, mongoy, koto, skład chemiczny
streszczenie:

 

Przeprowadzono badania składu chemicznego wybranych gatunków drewna egzotycznego pochodzących z terenu Afryki. Oznaczono zawartość celulozy, ligniny, holocelulozy, pentozanów, substancji rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych, w 1-procentowym roztworze NaOH, w zimnej i gorącej wodzie oraz zawartość substancji mineralnych w wybranych gatunkach drewna. Badania wykazały, iż zawartość oznaczonych składników w poszczególnych gatunkach drewna jest zróżnicowana, mimo podobnych warunków siedliskowych oraz klimatycznych.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2011.pdf

For citation:

MLA Pawlicka, Agata, and Bogusława Waliszewska. "Chemical composition of selected species of exotic wood derived from the region of Africa." Acta Sci.Pol. Silv. 10.1 (2011): .
APA Pawlicka A., Waliszewska B. (2011). Chemical composition of selected species of exotic wood derived from the region of Africa. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (1),
ISO 690 PAWLICKA, Agata, WALISZEWSKA, Bogusława. Chemical composition of selected species of exotic wood derived from the region of Africa. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue1/abstract-5.html