Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (4) 2011 strony: 5-15

Andrzej M. Jagodziński, Maciej Skorupski, Marek Kasprowicz, Maria Wojterska, Tomasz Dobies, Izabela Kałucka, Małgorzata Sławska, Anna Wierzbicka, Andrzej Łabędzki, Joanna Oleszyńska-Niżniowska, Mirosław Nowiński, Stanisław Małek, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, Piotr Banaszczak

1Poznań University of Life Sciences
2
Instytut of Dendrology of Polish Academy of Sciences, Kórnik
3
Adam Mickiewicz University in Poznań
4
University of Lodz
5
Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW
6
University of Agriculture in Krakow
7
Rogów Arboretum of Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW

Różnorodność gatunkowa na powierzchniach doświadczalnych z jodłą grecką (Abies cephalonica Loudon) w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska)

słowa kluczowe: Abies cephalonica, jodła grecka, różnorodność biologiczna, rośliny naczyniowe, grzyby wielkoowocnikowe, nicienie, roztocze, owady
streszczenie:

 W pracy przedstawiono różnorodność gatunkową stwierdzoną na powierzchniach doświadczalnych jodły greckiej (Abies cephalonica), założonych na terenie Arboretum SGGW w Rogowie. Jodła grecka jest gatunkiem rodzimym dla obszarów południowej i centralnej Grecji, występuje w warunkach górskich klimatu śródziemnomorskiego. Wyjątkowo skąpe są dotychczasowe dane dotyczące zróżnicowania i bogactwa gatunkowego w lasach jodły greckiej leżących w obrębie jej naturalnego zasięgu występowania oraz w sztucznych nasadzeniach na obszarze Europy poza naturalnym zasięgiem. W wyniku badań wykonanych w Arboretum SGGW w Rogowie wykazano na powierzchniach doświadczalnych z jodłą grecką obecność 62 gatunków roślin naczyniowych i mchów, 58 gatunków grzybów wielkoowocnikowych oraz 132 gatunki bezkręgowców. Dane te zostały porównane z bogactwem gatunkowym stwierdzonym w rodzimym zbiorowisku leśnym (Tilio-Carpinetum), występującym w bliskim sąsiedztwie powierzchni doświadczalnych.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2011.pdf

For citation:

MLA Jagodziński, Andrzej M., et al. "Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland)." Acta Sci.Pol. Silv. 10.4 (2011): .
APA Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. (2011). Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv. 10 (4),
ISO 690 JAGODZIńSKI, Andrzej M., et al. Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue4/abstract-1.html