Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (2) 2011 strony: 43-49

Radosław Mirski, Adam Derkowski

Poznań University of Life Sciences

Właściwości płyt OSB poddanych próbie gotowania

słowa kluczowe: OSB, właściwości mechaniczne, testy starzeniowe
streszczenie:

Celem pracy było określenie właściwości fizykomechanicznych płyt OSB poddanych próbie gotowania. W badaniach użyto płyty OSB/3 i OSB/4 o grubościach 12, 15 i 22 mm, wyprodukowane w latach 2002 i 2009. Wszystkie poddane badaniom płyty były zaklejane w warstwie wewnętrznej za pomocą PMDI, a w warstwach zewnętrznych – MUPF. Z przeprowadzonych badań wynika, iż płyty OSB/3 o grubości 15 mm i płyta OSB/4 wykazują bardzo dużą odporność na działanie próby gotowania. Po przeprowadzonym bowiem teście spełniają w zakresie właściwości mechanicznych wymagania określone w odpowiednich normach.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2011.pdf

For citation:

MLA Mirski, Radosław, and Adam Derkowski. "Properties of OSB subjectedto the boiling test." Acta Sci.Pol. Silv. 10.2 (2011): .
APA Mirski R., Derkowski A. (2011). Properties of OSB subjectedto the boiling test. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (2),
ISO 690 MIRSKI, Radosław, DERKOWSKI, Adam. Properties of OSB subjectedto the boiling test. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue2/abstract-5.html