Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (1) 2011 strony: 19-28

Dorota Dukarska, Janina Łęcka, Katarzyna Szafoni

Poznań University of Life Sciences

Słoma gorczycy białej (Sinapis alba) jako alternatywny surowiec w produkcji płyt wiórowych zaklejonych żywicą UF

słowa kluczowe: płyta wiórowa, słoma gorczycy, substytucja
streszczenie:

 

W pracy oceniono możliwości zastosowania cząstek słomy gorczycy białej jako substytutu wiórów drzewnych w procesie wytwarzania płyt wiórowych, zaklejonych żywicą UF. Zakres prac obejmował określenie przydatności słomy gorczycy do wytwarzania płyt wiórowych, wytworzenie płyt z różnym udziałem słomy oraz określenie ich podstawowych właściwości fizykomechanicznych. Wytworzone płyty wiórowe o strukturze jednowarstwowej zawierały 10, 25, 50, 75 i 100% cząstek gorczycy w stosunku do masy wiórów. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, iż słoma gorczycy białej może być wartościowym substytutem wiórów drzewnych w produkcji płyt wiórowych ogólnego przeznaczenia oraz do wyposażeń wnętrz łącznie z meblami, użytkowanych w warunkach suchych. Wykazano również, iż istnieje możliwość częściowej substytucji wiórów drzewnych cząstkami słomy gorczycy w płytach o gęstości obniżonej o 30%.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2011.pdf

For citation:

MLA Dukarska, Dorota, et al. "Straw of white mustard (Sinapis alba) as an alternative raw material in the production of particle boards resinated with UF resin." Acta Sci.Pol. Silv. 10.1 (2011): .
APA Dukarska D., Łęcka J., Szafoni K. (2011). Straw of white mustard (Sinapis alba) as an alternative raw material in the production of particle boards resinated with UF resin. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (1),
ISO 690 DUKARSKA, Dorota, ŁęCKA, Janina, SZAFONI, Katarzyna. Straw of white mustard (Sinapis alba) as an alternative raw material in the production of particle boards resinated with UF resin. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue1/abstract-3.html