Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (4) 2011 strony: 17-27

Marek Kasprowicz, Andrzej M. Jagodziński, Maciej Skorupski, Maria Wojterska, Tomasz Dobies, Izabela Kałucka, Małgorzata Sławska, Anna Wierzbicka, Andrzej Łabędzki, Mirosław Nowiński, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, Piotr Banaszczak, Stanisław Małek

1Adam Mickiewicz University in Poznań
2
Poznań University of Life Sciences
3
Institute of Dendrology of Polish Academy of Sciences, Kórnik
4
University of Lodz
5
Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW
6
Rogów Arboretum of Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW
7
University of Agriculture in Krakow

Wykaz gatunków roślin, grzybów i bezkręgowców na powierzchniach doświadczalnych z jodłą szlachetną (Abies procera Rehder) w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska)

słowa kluczowe: Abies procera, jodła szlachetna, różnorodność biologiczna, rośliny naczyniowe, grzyby wielkoowocnikowe, nicienie, roztocze, owady
streszczenie:

 

W pracy przedstawiono różnorodność gatunkową stwierdzoną na powierzchniach doświadczalnych jodły szlachetnej (Abies procera), założonych na terenie Arboretum SGGW w Rogowie. Jodła szlachetna jest gatunkiem rodzimym dla obszarów górskich północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych. W wyniku badań wykonanych w Arboretum SGGW w Rogowie na powierzchniach doświadczalnych z jodłą szlachetną wykazano obecność 53 gatunków roślin naczyniowych i mchów, 51 gatunków grzybów wielkoowocnikowych oraz 112 gatunków bezkręgowców. Dane te porównano z wynikami innych autorów dotyczącymi jodły szlachetnej rosnącej w granicach naturalnego zasięgu występowania oraz z bogactwem gatunkowym stwierdzonym w rodzimym zbiorowisku leśnym (Tilio-Carpinetum), występującym w bliskim sąsiedztwie powierzchni doświadczalnych.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2011.pdf

For citation:

MLA Kasprowicz, Marek, et al. "The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland)." Acta Sci.Pol. Silv. 10.4 (2011): .
APA Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P., Małek S. (2011). The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv. 10 (4),
ISO 690 KASPROWICZ, Marek, et al. The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue4/abstract-2.html