Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (3) 2011 strony: 37-47

Wojciech Szewczyk, Małgorzata Dudek, Marlena Baranowska

Poznań University of Life Sciences

Ocena kondycji dębu na podstawie stopnia ubytku aparatu asymilacyjnego wybranych drzewostanów Nadleśnictwa Sulęcin

słowa kluczowe: dąb, zamieranie, defoliacja, Nadleśnictwo Sulęcin
streszczenie:

Dęby mają duże znaczenie gospodarcze i przyrodnicze. Dąb szypułkowy jest najcenniejszym gatunkiem lasotwórczym w Polsce. W ostatnich latach na terenie całego kraju obserwujemy widoczne pogorszenie kondycji zdrowotnej drzewostanów dębowych. Trudno jest znaleźć jeden główny czynnik odpowiedzialny za to zjawisko.
Ze względu na tak szeroki zasięg jego występowania przyjmuje się, że na ten proces składa się wiele czynników abiotycznych, biotycznych oraz antropogenicznych. Badania zostały przeprowadzone w Nadleśnictwie Sulęcin. Na przełomie lipca i sierpnia w 2009 oraz 2010 roku przeprowadzono ocenę ubytku aparatu asymilacyjnego dębów. Analiza stanu zdrowotnego dębów wykazała, że w większości drzewa były w średnim stopniu defoliacji – 49%, następnie 36% stanowiły drzewa z lekką defoliacją, 14% drzew nie wykazało uszkodzeń, natomiast 1% obejmuje drzewa z dużą defoliacją. Z przedstawionych danych wynika, że średnia wartość ubytku aparatu asymilacyjnego to 29,15%.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2011.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech, et al. "Evaluation of oak tree conditions on the basis of losses in the assimilation aparatus of selected oak stands in Sulęcin Forest District." Acta Sci.Pol. Silv. 10.3 (2011): .
APA Szewczyk W., Dudek M., Baranowska M. (2011). Evaluation of oak tree conditions on the basis of losses in the assimilation aparatus of selected oak stands in Sulęcin Forest District. Acta Sci.Pol. Silv. 10 (3),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech, DUDEK, Małgorzata, BARANOWSKA, Marlena. Evaluation of oak tree conditions on the basis of losses in the assimilation aparatus of selected oak stands in Sulęcin Forest District. Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume10/issue3/abstract-4.html