Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (1) 2009 strony: 19-26

Robert Kuźmiński, Andrzej Bilon

Ocena efektywności wybranych typów pułapek stosowanych do odłowu chrząszczy szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)

słowa kluczowe: Hylobius abietis, szeliniak sosnowiec, pułapki, ochrona lasu, owady leśne
streszczenie:

Celem badań było porównanie efektywności odłowu chrząszczy szeliniaka sosnowca przez pułapki różnego typu. Badania zostały wykonane na terenie Nadleśnictwa Oborniki (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu). Wykazano, iż zdecydowanie najwięcej szeliniaków odławiała pułapka typu IBL 4 z Hylodorem. Z kolei wałek pułapkowy wyróżniał się zdecydowanie najmniejszą łownością.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2009.pdf

For citation:

MLA Kuźmiński, Robert, and Andrzej Bilon. "Evaluation of effectiveness of selected types of traps used in capturing of large pine weevil – Hylobius abietis (L.)." Acta Sci.Pol. Silv. 8.1 (2009): .
APA Kuźmiński R., Bilon A. (2009). Evaluation of effectiveness of selected types of traps used in capturing of large pine weevil – Hylobius abietis (L.). Acta Sci.Pol. Silv. 8 (1),
ISO 690 KUŪMIńSKI, Robert, BILON, Andrzej. Evaluation of effectiveness of selected types of traps used in capturing of large pine weevil – Hylobius abietis (L.). Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue1/abstract-3.html