Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (4) 2009 strony: 25-30

Leszek Bednorz, Tomasz Kosiński, Aleksandra Ratajczak

Poznań University of Life Sciences

Zasoby i warunki występowania czereśni ptasiej Prunus avium (Rosaceae) w Wielkopolskim Parku Narodowym

słowa kluczowe: czereśnia ptasia, ekologia, drzewa pomnikowe, ochrona zasobów genowych, Wielkopolski Park Narodowyczereśnia ptasia, ekologia, drzewa pomnikowe, ochrona zasobów genowych, Wielkopolski Park Narodowy
streszczenie:

W latach 2007-2008 przeprowadzono inwentaryzację czereśni ptasiej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zinwentaryzowano ogółem 1089 osobników tego gatunku, w 86 oddziałach leśnych. Wśród nich znalazło się 28 drzew pomnikowych; największe osiągnęło wysokość 30 m i obwód 197 cm. Warunki siedliskowe występowania Prunus avium na naturalnych stanowiskach w Wielkopolskim Parku Narodowym mają szeroki zakres. Czereśnia ptasia rośnie na glebach reprezentujących osiem typów – najczęściej na glebach płowych oraz rdzawych. Uwzględniając typologię siedlisk leśnych, stwierdzono, że najczęściej występuje na siedliskach lasu świeżego, lasu mieszanego świeżego oraz boru mieszanego świeżego. Czereśnia ptasia na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego ma również szeroką skalę fitocenotyczną. Ogółem odnotowano występowanie P. avium w płatach ośmiu zespołów leśnych – najczęściej w fitocenozach lasów dębowo-grabowych Galio sylvatici-Carpinetum, acidofilnych dąbrów Calamagrostio arundinaceae-Quercetum oraz borów mieszanych Querco roboris-Pinetum.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2009.pdf

For citation:

MLA Bednorz, Leszek, et al. "The resources and conditions of occurrence of wild cherry Prunus avium (Rosaceae) in the Wielkopolski National Park." Acta Sci.Pol. Silv. 8.4 (2009): .
APA Bednorz L., Kosiński T., Ratajczak A. (2009). The resources and conditions of occurrence of wild cherry Prunus avium (Rosaceae) in the Wielkopolski National Park. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (4),
ISO 690 BEDNORZ, Leszek, KOSIńSKI, Tomasz, RATAJCZAK, Aleksandra. The resources and conditions of occurrence of wild cherry Prunus avium (Rosaceae) in the Wielkopolski National Park. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue4/abstract-2.html