Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (1) 2009 strony: 35-41

Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek

Okazałe grusze parku Cytadela w Poznaniu

słowa kluczowe: Pyrus pyraster, Pyrus communis, Pyrus ×amphigenea, park Cytadela, Poznań
streszczenie:

Na terenie parku Cytadela zinwentaryzowano 35 okazałych grusz, które stanowią około 13% najcenniejszych drzew parku. Obwody pomierzonych drzew wynoszą od 150 do 264 cm. Znaczne obwody osiągnęły 32 grusze, w tym 11 okazów ma obwody pomnikowe, a 21 zbliżone do pomnikowych. Spośród 14 drzew znajdujących się w bardzo dobrym stanie zdrowotnym oraz mających obwody pomnikowe lub zbliżone do pomnikowych należałoby wytypować „kandydatów” do objęcia ochroną prawną w formie pomników przyrody.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2009.pdf

For citation:

MLA Maliński, Tomasz, and Dorota Wrońska-Pilarek. "Splendid pear trees of the Citadel Park in Poznań." Acta Sci.Pol. Silv. 8.1 (2009): .
APA Maliński T., Wrońska-Pilarek D. (2009). Splendid pear trees of the Citadel Park in Poznań. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (1),
ISO 690 MALIńSKI, Tomasz, WROńSKA-PILAREK, Dorota. Splendid pear trees of the Citadel Park in Poznań. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue1/abstract-5.html