Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (3) 2009 strony: 39-44

Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko

Poznań University of Life Sciences

Dynamika szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach polnych Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka” w latach 2004-2007

słowa kluczowe: dzik, powierzchnia zredukowana szkód, szkody łowieckie, owies, pszenica, kukurydza, ziemniaki
streszczenie:

W Ośrodku Hodowli Zwierzyny „Zielonka” szkody wyrządzane przez dziki w uprawach rolnych występują przez dziewięć miesięcy w roku. Najbardziej są narażone takie uprawy, jak: żyto, mieszanki zbóż, owies, pszenżyto, pszenica, kukurydza i ziemniaki. Powierzchnia zredukowana wyrządzonych szkód w okresie badawczym wahała się ekstremalnie od 8,42 ha w 2006 roku do 20,42 ha w 2005 roku. Średnia roczna wynosiła 14,42 ha.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2009.pdf

For citation:

MLA Łabudzki, Lesław, et al. "Changes in the rate of wild boar damage to Zielonka Game Investigation Centre field crops in 2004-2007." Acta Sci.Pol. Silv. 8.3 (2009): .
APA Łabudzki L., Górecki G., Skubis J., Wlazełko M. (2009). Changes in the rate of wild boar damage to Zielonka Game Investigation Centre field crops in 2004-2007. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (3),
ISO 690 ŁABUDZKI, Lesław, et al. Changes in the rate of wild boar damage to Zielonka Game Investigation Centre field crops in 2004-2007. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue3/abstract-4.html