Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (1) 2009 strony: 11-17

Robert Kuźmiński

Preparaty roślinne jako potencjalne źródło antyfidantów. Wpływ preparatów z tytoniu szlachetnego – Nicotiana tabacum L. na chrząszcze szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)

słowa kluczowe: szeliniak sosnowiec, Hylobius abietis, preparaty roślinne, antyfidanty, deterenty, tytoń szlachetny, Nicotiana tabacum
streszczenie:

Praca jest fragmentem cyklu szczegółowych badań nad wpływem substancji pochodzenia roślinnego na chrząszcze Hylobius abietis. Celem jej było określenie wpływu preparatów otrzymanych z tytoniu szlachetnego na wielkość żerów chrząszczy szeliniaka sosnowca na gałązkach sosny. Badania zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych. Preparaty roślinne przygotowywano w postaci soku, nastoju, naparu i wywaru oraz zawiesiny wodnej proszku. Wykazano statystycznie istotne zmniejszenie wielkości uszkodzeń na gałązkach sosnowych traktowanych każdym z testowanych preparatów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2009.pdf

For citation:

MLA Kuźmiński, Robert. "Plant extracts as a potential source of antifeedants. Influence of extracts of tobacco – Nicotiana tabacum L. on the large pine weevils – Hylobius abietis (L.)." Acta Sci.Pol. Silv. 8.1 (2009): .
APA Kuźmiński R. (2009). Plant extracts as a potential source of antifeedants. Influence of extracts of tobacco – Nicotiana tabacum L. on the large pine weevils – Hylobius abietis (L.). Acta Sci.Pol. Silv. 8 (1),
ISO 690 KUŪMIńSKI, Robert. Plant extracts as a potential source of antifeedants. Influence of extracts of tobacco – Nicotiana tabacum L. on the large pine weevils – Hylobius abietis (L.). Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue1/abstract-2.html