Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (4) 2009 strony: 51-57

Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko

Poznań University of Life Sciences

Wykorzystanie różnych biotopów leśnych przez dzika na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka”

słowa kluczowe: dziki, buchtowanie, siedlisko, transekt
streszczenie:

Badania dotyczyły wykorzystywania w różnym stopniu odmiennych fragmentów biotopów w dużym kompleksie leśnym. Największa intensywność buchtowania na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka” następowała w okresie od października do marca. Najczęściej odwiedzanymi siedliskami przez dziki były LMśw i Lśw. Dziki zazwyczaj buchtowały w drzewostanach III klasy wieku i starszych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_4_2009.pdf

For citation:

MLA Łabudzki, Lesław, et al. "Forest habitats use by wild boar in the Zielonka Game Investigation Centre." Acta Sci.Pol. Silv. 8.4 (2009): .
APA Łabudzki L., Górecki G., Skubis J., Wlazełko M. (2009). Forest habitats use by wild boar in the Zielonka Game Investigation Centre. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (4),
ISO 690 ŁABUDZKI, Lesław, et al. Forest habitats use by wild boar in the Zielonka Game Investigation Centre. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue4/abstract-5.html