Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (4) 2009 strony: 67-74

Dorota Dziurka, Janina Łęcka, Radosław Mirski

Poznań University of Life Sciences

Wpływ modyfikacji żywicy fenolowej alkilorezorcynami oraz H2O2 na właściwości sklejek

słowa kluczowe: żywica PF, alkilorezorcyny, H2O2, sklejka
streszczenie:

W pracy zbadano wpływ modyfikacji żywicy fenolowej alkilorezorcynami oraz H2O2 na właściwości sklejek iglastych oraz liściastych zaklejanych zmodyfikowanymi żywicami PF. Przeprowadzone badania wykazały, iż zastosowanie modyfikowanej alkilorezorcynami żywicy PF umożliwia wytworzenie sklejek o lepszych właściwościach, zwłaszcza jakości sklejenia, niż sklejka kontrolna prasowana w tych samych warunkach. Natomiast wprowadzenie H2O2 zarówno do czystej żywicy PF, jak i modyfikowanej alkilorezorcynami polepsza właściwości sklejek wskutek podwyższenia reaktywności i zwiększenia adhezji chemicznej żywicy do drewna. Zastosowane sposoby modyfikacji żywicy PF umożliwiają ponadto wytworzenie sklejek o bardzo dobrych właściwościach w czasie prasowania skróconym o 25%.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_4_2009.pdf

For citation:

MLA Dziurka, Dorota, et al. "The effect of modification of phenolic resin with alkylresorcinols and H2O2 on properties of plywood." Acta Sci.Pol. Silv. 8.4 (2009): .
APA Dziurka D., Łęcka J., Mirski R. (2009). The effect of modification of phenolic resin with alkylresorcinols and H2O2 on properties of plywood. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (4),
ISO 690 DZIURKA, Dorota, ŁęCKA, Janina, MIRSKI, Radosław. The effect of modification of phenolic resin with alkylresorcinols and H2O2 on properties of plywood. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue4/abstract-7.html