Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (1) 2009 strony: 43-54

Paweł Zarzyński

Ocena stopnia fungitoksyczności in vitro wybranych substancji o charakterze fenolowym naturalnie występujących w drewnie z zastosowaniem metody pożywkowej AG

słowa kluczowe: testy pożywkowe, Laetiporus sulphureus, Trametes versicolor, naturalna ochrona drewna, związki fenolowe
streszczenie:

W pracy przedstawiono przebieg i wyniki badań stopnia fungitoksyczności wybranych substancji fenolowych występujących w drewnie, które mogą być odpowiedzialne za naturalną odporność tego surowca na rozkład przez grzyby. Badaniom poddano łącznie 14 substancji: eugenol, kwas wanilinowy, izoeugenol, cykloheksanon, rezorcynol, syringaldehyd, 2,6-dimetoksyfenol, pirogalol, kwas 4-metoksybenzoesowy, 2-furaldehyd, furanon, 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol, tetrametylo-4-butanodiaminę i 3',5'-dimetoksyaceto¬fenon oraz sześć różnych mieszanin tych związków naśladujących ich naturalne współwystępowanie w drewnie. W badaniach posłużono się zmodyfikowaną metodą pożywkową AG opartą na zastosowaniu serii płytek z pożywką o różnym nasyceniu testowanym środkiem. Jako grzyby testujące posłużyły Trametes versicolor i Laetiporus sulphureus. Łącznie wykonano 20 wariantów doświadczenia na 2400 płytkach. Na tej podstawie określono stopień fungitoksyczności poszczególnych substancji i oceniono ich potencjalną przydatność do zastosowania w praktycznej ochronie drzew i drewna.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2009.pdf

For citation:

MLA Zarzyński, Paweł. "The evaluation of in vitro fungitoxicity level of chosen phenolic compounds naturally existing in wood by using the AG nutrient agar medium tests." Acta Sci.Pol. Silv. 8.1 (2009): .
APA Zarzyński P. (2009). The evaluation of in vitro fungitoxicity level of chosen phenolic compounds naturally existing in wood by using the AG nutrient agar medium tests. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (1),
ISO 690 ZARZYńSKI, Paweł. The evaluation of in vitro fungitoxicity level of chosen phenolic compounds naturally existing in wood by using the AG nutrient agar medium tests. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue1/abstract-6.html