Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (3) 2009 strony: 5-14

Katarzyna Glazar, Marianna Maciejewska

Poznań University of Life Sciences

Aspekty ekologiczne pozyskiwania i zrywki drewna z drzewostanów sosnowych z zastosowaniem różnych technologii

słowa kluczowe: uszkodzenia gleby, uszkodzenia drzew, harwarder
streszczenie:

Nowe spojrzenie na gospodarkę leśną uwzględnia przede wszystkim maksymalną ochronę ekosystemu leśnego. Celem prowadzonych badań była próba oceny wpływu stosowanych technologii pozyskania i zrywki surowca na środowisko leśne,
a w szczególności na glebę i pozostający drzewostan. Przyjęta metodyka i uzyskane na jej podstawie wyniki wykazały, że tradycyjna technologia pozyskania i zrywki drewna  (pilarka, ciągnik z wciągarką) okazała się bardziej przyjazna dla środowiska glebowego, niż technologia najnowsza (harwarder). Zmniejszenie negatywnego wpływu procesu technologicznego pozyskania i zrywki drewna na środowisko leśne (w szczególności glebę i pozostający drzewostan) jest możliwe do osiągnięcia poprzez prawidłowy dobór technologii i środków technicznych oraz odpowiednie udostępnianie drzewostanu, dostosowane do wybranej technologii. Nie bez znaczenia pozostaje doświadczenie operatora.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2009.pdf

For citation:

MLA Glazar, Katarzyna, and Marianna Maciejewska. "Ecological aspects of wood harvesting and skidding in pine stands with use different technologies." Acta Sci.Pol. Silv. 8.3 (2009): .
APA Glazar K., Maciejewska M. (2009). Ecological aspects of wood harvesting and skidding in pine stands with use different technologies. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (3),
ISO 690 GLAZAR, Katarzyna, MACIEJEWSKA, Marianna. Ecological aspects of wood harvesting and skidding in pine stands with use different technologies. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue3/abstract-1.html