Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (3) 2009 strony: 55-70

Marian Wlazełko, Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis

Poznań University of Life Sciences

wild boar (Sus scrofa L.), behaviour, diet composition, feeding effect

słowa kluczowe: dzik, behawior, skład diety, efekt dokarmiania
streszczenie:

W latach 2005-2007 na terenach Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka” zostały sporządzone analizy żołądków 74 dzików odstrzelonych w czasie użytkowania łowieckiego. Względy podyktowane kalendarium gospodarki łowieckiej oraz cyklicznością pojawów żeru leśnego i polnego zadecydowały o wyróżnieniu trzech sezonów badawczych, które porównywano pod względem trofizmu dzika. Potwierdziło się przekonanie wielu autorów o nadzwyczajnej skłonności tych zwierząt do korzystania z karmy wykładanej w lesie. Zakłócenia naturalnego sposobu wykorzystywania niszy pokarmowej środowiska leśnego za sprawą nieracjonalnego dokarmiania wynaturzają przyrodzoną rolę troficzną tego gatunku.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_3_2009.pdf

For citation:

MLA Wlazełko, Marian, et al. "Seasonal pattern of wild boar’s diet in Western Poland – research in the Zielonka Game Investigation Centre." Acta Sci.Pol. Silv. 8.3 (2009): .
APA Wlazełko M., Łabudzki L., Górecki G., Skubis J. (2009). Seasonal pattern of wild boar’s diet in Western Poland – research in the Zielonka Game Investigation Centre. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (3),
ISO 690 WLAZEłKO, Marian, et al. Seasonal pattern of wild boar’s diet in Western Poland – research in the Zielonka Game Investigation Centre. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue3/abstract-6.html