Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (3) 2009 strony: 45-54

Jacek Skubis, Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Marian Wlazełko

Poznań University of Life Sciences

Analiza pomiarów biometrycznych oraz wybranych parametrów populacyjnych u dzików bytujących na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka”

słowa kluczowe: dzik, populacja, biometria, struktura wiekowa, struktura płciowa, struktura socjalna
streszczenie:

W pracy przeprowadzono analizę wybranych cech biometrycznych dzików pozyskanych w latach 2004-2007 na terenie OHZ Zielonka. Badano między innymi masę tuszy, długość ciała, wysokość w kłębie z podziałem na wiek i płeć odstrzelonych osobników. Poddano także analizie niektóre parametry populacyjne takie, jak struktura wieku i płci oraz struktura socjalna.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_3_2009.pdf

For citation:

MLA Skubis, Jacek, et al. "Analysis of selected biometric features and population attributes of wild boar in the Zielonka Game Investigation Centre." Acta Sci.Pol. Silv. 8.3 (2009): .
APA Skubis J., Łabudzki L., Górecki G., Wlazełko M. (2009). Analysis of selected biometric features and population attributes of wild boar in the Zielonka Game Investigation Centre. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (3),
ISO 690 SKUBIS, Jacek, et al. Analysis of selected biometric features and population attributes of wild boar in the Zielonka Game Investigation Centre. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue3/abstract-5.html