Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (1) 2009 strony: 27-34

Andrzej Łabędzki, Robert Kuźmiński, Dmitrij F. Leontiev

Ocena wpływu wybranych insektycydów na śmiertelność gąsienic barczatki syberyjskiej (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.)

słowa kluczowe: Dendrolimus superans sibiricus, insektycydy, toksyczność, ochrona lasu
streszczenie:

Zbadano wpływ preparatów Fastac 100 EC, Marshal 250 CS i Nomolt 150 SC na gąsienice stadium (L1) barczatki syberyjskiej (Dendrolimus superans sibiricus). Dla każdego z preparatów przygotowano po trzy warianty stężeń. Wykazano, iż wszystkie warianty testowanych insektycydów redukowały liczebność gąsienic, przy czym nie wykazano statystycznie istotnych różnic pomiędzy badanymi stężeniami po zastosowaniu Fastac 100 EC. Największą skutecznością wykazał się Fastac 100 EC. Niezależnie od stężenia wyróżniał się 100-procentową śmiertelnością larw już po 48 h testu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2009.pdf

For citation:

MLA Łabędzki, Andrzej, et al. "Evaluation of influence of selected insecticides on mortality of Siberian moth larvae (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.)." Acta Sci.Pol. Silv. 8.1 (2009): .
APA Łabędzki A., Kuźmiński R., Leontiev D.F. (2009). Evaluation of influence of selected insecticides on mortality of Siberian moth larvae (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.). Acta Sci.Pol. Silv. 8 (1),
ISO 690 ŁABęDZKI, Andrzej, KUŪMIńSKI, Robert, LEONTIEV, Dmitrij F.. Evaluation of influence of selected insecticides on mortality of Siberian moth larvae (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.). Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue1/abstract-4.html