Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (1) 2009 strony: 5-10

Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński

Wpływ wyciągów metanolowych z wybranych gatunków roślin na żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.)

słowa kluczowe: Hylobius abietis, ekstrakty metanolowe, antyfidanty, deterenty
streszczenie:

Celem badań było sprawdzenie czy ekstrakty metanolowe wykonane z 26 gatunków roślin zawierają substancje zmniejszające żerowanie chrząszczy Hylobius abietis na gałązkach Pinus sylvestris. Badania zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych. Wykazano statystycznie istotne zmniejszenie wielkości uszkodzeń na gałązkach sosnowych traktowanych wyciągiem metanolowym z liści Trifolium repens, Lupinus polyphyllus, Robinia pseudoacacia, Tanacetum vulgare, Nicotiana tabacum, Sambucus nigra, Convallaria majalis, Lycopersicon esculentum. Prawdopodobnie najsilniejszymi antyfidantami były wyciągi metanolowe z liści Lupinus polyphyllus, Robinia pseudoacacia i Convallaria majalis.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2009.pdf

For citation:

MLA Korczyński, Ignacy, and Robert Kuźmiński. "The effect of methanolic extracts of selected plant species on feeding of large pine weevil Hylobius abietis (L.) beetles." Acta Sci.Pol. Silv. 8.1 (2009): .
APA Korczyński I., Kuźmiński R. (2009). The effect of methanolic extracts of selected plant species on feeding of large pine weevil Hylobius abietis (L.) beetles. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (1),
ISO 690 KORCZYńSKI, Ignacy, KUŪMIńSKI, Robert. The effect of methanolic extracts of selected plant species on feeding of large pine weevil Hylobius abietis (L.) beetles. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.1: .
Copyright © Acta Sci.Pol. Silv. - University of Life Sciences in Poznań - Poland
Editor in Chief:Andrzej Mazur, Text Editor:' Lucyna Borowczyk