Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (2) 2009 strony: 47-51

Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński

Efektywność pakietowania i zrębkowania pozostałości zrębowych

słowa kluczowe: drewno energetyczne, zrębkowanie drewna, pakietowanie pozostałości zrębowych, koszty, biomasa
streszczenie:

W pracy przedstawiono badania na temat pracochłonności i kosztów poniesionych na pozyskanie surowca energetycznego w postaci zrębków i pakietów wyprodukowanych z pozostałości. Badania prowadzono w rębnych drzewostanach sosnowych, zastosowano maszynowe technologie pozyskiwania i zrywki drewna. Udział pozostałości zrębowych w pozyskiwanej biomasie drzew określono na podstawie badań przeprowadzonych na trzech powierzchniach badawczych w rębnych drzewostanach sosnowych. W określeniu kosztów wykorzystano metodę ich obliczania z podziałem na koszty stałe i zmienne. Udział pozostałości zrębowych w całkowitej biomasie nadziemnych części drzew wynosił 15%. Pracochłonność pozyskiwania drewna energetycznego w technologii maszynowej ze zrębkowaniem pozostałości zrębowych wynosiła około 0,447 h/m3, przy koszcie ok. 53 zł/m3 zrębków. W technologii pozyskiwania surowca energetycznego w postaci pakietów wykonanych z pozostałości zrębowych pracochłonność wynosiła 0,481 h/m3, a koszty kształtowały się na poziomie około 70 zł/m3.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2009.pdf

For citation:

MLA Różański, Henryk, and Krzysztof Jabłoński. "Economic effectiveness of logging residue bundling and chipping." Acta Sci.Pol. Silv. 8.2 (2009): .
APA Różański H., Jabłoński K. (2009). Economic effectiveness of logging residue bundling and chipping. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (2),
ISO 690 RóżAńSKI, Henryk, JABłOńSKI, Krzysztof. Economic effectiveness of logging residue bundling and chipping. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue2/abstract-5.html