Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (4) 2009 strony: 59-66

Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko

Poznań University of Life Sciences

Analiza chronologii wyproszeń dzików na podstawie odstrzału warchlaków i przelatków w Ośrodku Hodowli Zwierzyny „Zielonka” w latach 2005-2008

słowa kluczowe: dzik, warchlak, przelatek, żuchwa
streszczenie:

Analizując żuchwy 265 dzików, w tym 143 warchlaków i 122 przelatków pozyskanych w OHZ „Zielonka”, okazało się, iż wśród warchlaków łącznie największy procent wyproszeń wystąpił w marcu (43,3%), a następnie w lutym (23,8%), kwietniu (17,5%) oraz w styczniu (11,2%). Zdarzały się także wyproszenia w maju, czerwcu, a nawet w lipcu. Nieco odmienne relacje procentowe dotyczyły grupy przelatków.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_4_2009.pdf

For citation:

MLA Łabudzki, Lesław, et al. "Wild boar seasonal farrowing pattern analysis based on the harvest data of the piglets and yearlings shot in the Zielonka Game Investigation Centre in 2005-2008." Acta Sci.Pol. Silv. 8.4 (2009): .
APA Łabudzki L., Górecki G., Skubis J., Wlazełko M. (2009). Wild boar seasonal farrowing pattern analysis based on the harvest data of the piglets and yearlings shot in the Zielonka Game Investigation Centre in 2005-2008. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (4),
ISO 690 ŁABUDZKI, Lesław, et al. Wild boar seasonal farrowing pattern analysis based on the harvest data of the piglets and yearlings shot in the Zielonka Game Investigation Centre in 2005-2008. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue4/abstract-6.html