Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (2) 2010 strony: 31-39

Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner

Poznań University of Life Sciences

Zależność między wielkością kąta nachylenia krawędzi tnącej ostrza poziomego piły łańcuchowej a emisją drgań pilarki

słowa kluczowe: pilarka, piła łańcuchowa, drgania, geometria ostrza
streszczenie:

Badaniami objęto piły łańcuchowe firmy Oregon o symbolu 21 BP. Jednostką napędową była pilarka Husqvarna 254 z 15" prowadnicą Oregon. Zastosowano pięć kątów nachylenia krawędzi tnącej ostrza poziomego: 20°, 25°, 30°, 35° i 40°. Pomiary wykonano podczas przerzynki kłód sosnowych, postępowano zgodnie z wymogami określonymi w PN-91/N-01352 [1991]. Dla każdego kąta nachylenia ostrza wykonano po 36 pomiarów (po 18 na uchwycie kabłąkowym i sterowniczym). W badaniach wykazano statystycznie istotne różnice w poziomie drgań mechanicznych w zależności od wielkości kąta nachylenia krawędzi tnącej ostrza poziomego. Różnice takie stwierdzono także między uchwytami pilarki i kierunkami pomiaru (oś x, y, z). Najmniejsze wartości przyspieszeń drgań odnotowano w przypadku pił ze skrajnymi wartościami kątów nachylenia ostrza (20° i 40°). Statystycznie istotny związek między wielkością kąta nachylenia ostrza a poziomem emitowanych drgań odnotowano na uchwycie kabłąkowym w kierunku pomiaru x i z, a na uchwycie sterowniczym na kierunku x i y.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2010.pdf

For citation:

MLA Stempski, Włodzimierz, et al. "Relations between top-plate filing angle values of cutting chains and chain saw vibration levels." Acta Sci.Pol. Silv. 9.2 (2010): .
APA Stempski W., Jabłoński K., Wegner J. (2010). Relations between top-plate filing angle values of cutting chains and chain saw vibration levels. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (2),
ISO 690 STEMPSKI, Włodzimierz, JABłOńSKI, Krzysztof, WEGNER, Jarosław. Relations between top-plate filing angle values of cutting chains and chain saw vibration levels. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue2/abstract-4.html