Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (2) 2010 strony: 5-8

Katarzyna Glazar, Jan Bocianowski, Roman Wojtkowiak

Poznań University of Life Sciences

Analiza frakcyjności zrębków przemysłowych

słowa kluczowe: frakcyjność zrębków, wymiary zrębków, zrębki przemysłowe
streszczenie:

Pozyskiwane podczas zrębkowania w lesie zrębki między innymi mogą być surowcem do produkcji płyt wiórowych i pilśniowych. Celem przeprowadzonych badań było określenie frakcyjności zrębków przemysłowych, uzyskanych z użyciem różnych typów maszyn zrębkujących, na podstawie pięciu klas frakcyjności. We wszystkich próbkach poddanych analizie najliczniej reprezentowana była frakcja o wymiarach 10-35 mm. We wszystkich badanych powierzchniach nie zaobserwowano różnic statystycznie istotnych pomiędzy frakcjami < 2 mm i > 50 mm. Wyniki uzyskane w badaniach odpowiadały obowiązującej w naszym kraju normie, określającej wymiar pozyskiwanych zrębków przemysłowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2010.pdf

For citation:

MLA Glazar, Katarzyna, et al. "Industrial wood chips fractions." Acta Sci.Pol. Silv. 9.2 (2010): .
APA Glazar K., Bocianowski J., Wojtkowiak R. (2010). Industrial wood chips fractions. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (2),
ISO 690 GLAZAR, Katarzyna, BOCIANOWSKI, Jan, WOJTKOWIAK, Roman. Industrial wood chips fractions. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue2/abstract-1.html