Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (3) 2010 strony: 29-36

Wojciech Szewczyk, Marta Molińska-Glura

1Poznań University of Life Sciences
2
Poznań University of Medical Sciences

Rozkład drewna twardzieli dęba przez wybrane gatunki grzybów

słowa kluczowe: opieńka, Trametes versicolor, drewno twardzielowe dębu, pniaki
streszczenie:

 

Armillaria (Fr.) Staude jest jednym z rodzajów powodujących ogromne straty w drzewostanach na całym świecie. Bytuje w martwym drewnie, by następnie atakować żywe drzewa za pomocą ryzomorf, które przemieszczają się w glebie. Jednym ze sposobów ograniczania szkód ze strony opieniek jest ograniczenie ilości drewna pniakowego, szczególnie gatunków liściastych. Celem pracy była próba oceny możliwości rozkładu drewna dębowego przez wybrane gatunki grzybów saprotroficznych w stosunku do Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink i Armillaria gallica Marxm. & Romagn. Do badań wybrano izolaty różnych gatunków grzybów rozkładających drewno, głównie liściaste. Wszystkie analizowane próbki drewna były skolonizowane przez testowane grzybnie.
Z grzybów możliwych do wykorzystannia w biologicznej metodzie ochrony przed opieńkową zgnilizną korzeni najlepiej rozkładał drewno T. versicolor. Testowano cztery różne izolaty, które potwierdziły sprawność rozkładu części twardzielowej drewna dębowego.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2010.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech, and Marta Molińska-Glura. "Decay of oak heartwood by selected fungi species." Acta Sci.Pol. Silv. 9.3 (2010): .
APA Szewczyk W., Molińska-Glura M. (2010). Decay of oak heartwood by selected fungi species. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (3),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech, MOLIńSKA-GLURA, Marta. Decay of oak heartwood by selected fungi species. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue3/abstract-3.html