Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (1) 2010 strony: 45-51

Włodzimierz Prądzyński, Magdalena Zborowska, Bogusława Waliszewska, Anna Szulc

Poznań University of Life Sciences

Skład chemiczny i zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie rokitnika (Hippohaë rhamnoides L.) rosnącego w strefie nadbrzeżnej Morza Bałtyckiego

słowa kluczowe: rokitnik zwyczajny (Hippohaë rhamnoides L.), skład chemiczny, metale ciężkie
streszczenie:

W pracy omówiono zawartość procentową głównych i ubocznych składników drewna rokitnika zwyczajnego (Hippohaë rhamnoides L.) rosnącego w strefie nadbrzeżnej Morza Bałtyckiego. Dodatkowo w celu określenia wpływu zanieczyszczeń środowiska zbadano zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie. Ze względu na zróżnicowanie warunków klimatyczno-geograficznych badania przeprowadzono na próbkach drewna pozyskanych z zachodniej i wschodniej części wybrzeża. Otrzymane rezultaty zestawiono z danymi uzyskanymi dla drewna rokitnika rosnącego w aglomeracji miejskiej Poznania. Na podstawie wyników stwierdzono, że zawartość celulozy w badanych próbkach wahała się w przedziale od 33,6 do 39,3%, przy czym wartości najwyższe uzyskano dla drewna krzewów rosnących w aglomeracji miejskiej. Zaobserwowano również znaczne różnice w zawartości ligniny w porównywanych próbach, a zawartość pentozanów utrzymywała się na poziomie około 18%, niezależnie od miejsca pobrania próbek materiału. Udział badanych metali ciężkich nie przekraczał zawartości niebezpiecznych dla wzrostu i rozwoju badanych krzewów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_1_2010.pdf

For citation:

MLA Prądzyński, Włodzimierz, et al. "Chemical composition and content of selected heavy metals in the wood of common sea buckthorn (Hippohaë rhamnoides L.) growing in the coastal regions of the Baltic Sea." Acta Sci.Pol. Silv. 9.1 (2010): .
APA Prądzyński W., Zborowska M., Waliszewska B., Szulc A. (2010). Chemical composition and content of selected heavy metals in the wood of common sea buckthorn (Hippohaë rhamnoides L.) growing in the coastal regions of the Baltic Sea. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (1),
ISO 690 PRąDZYńSKI, Włodzimierz, et al. Chemical composition and content of selected heavy metals in the wood of common sea buckthorn (Hippohaë rhamnoides L.) growing in the coastal regions of the Baltic Sea. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue1/abstract-5.html