Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (2) 2010 strony: 41-51

Andrzej Węgiel, Paweł Oleszkiewicz, Dariusz Rutkowski

Poznań University of Life Sciences

Wariantowe projektowanie leśnych ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem GIS

słowa kluczowe: projektowanie wariantowe, leśne ścieżki edukacyjne, rekreacja, edukacja, GIS
streszczenie:

Celem pracy było praktyczne sprawdzenie możliwości zastosowania GIS do projektowania wielowariantowych ścieżek edukacyjnych w lesie. Podjęto próbę opracowania systemu zarządzania informacjami przestrzennymi, który pozwala na komponowanie różnych wariantów ścieżek w konkretnym kompleksie leśnym. Jako obiekt badań wybrano Las Zwierzyniec, dawny park przydworski, położony w Nadleśnictwie Złotów. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej na terenie kompleksu leśnego Zwierzyniec zlokalizowano 40 punktów edukacyjnych (tab. 1) oraz 113 odcinków dróg o łącznej długości ponad 13 km (tab. 2). Następnie wykonano klasyfikację punktów oraz dróg ze względu na ich atrakcyjność. Drogi podzielono na cztery kategorie ze względu na możliwy sposób poruszania się: 1) dostępne dla samochodów, 2) dostępne dla wózków inwalidzkich, 3) dostępne dla rowerów, 4) dostępne dla pieszych. Punktom przypisano kategorie tematyczne: K1 – las, K2 – rośliny, K3 – zwierzęta, K4 – geomorfologia, K5 – woda, K6 – zmiany sezonowe, K7 – miejsca historyczne, K8 – inne interesujące rzeczy. Wykorzystując wymienione elementy, zbudowano system informacji przestrzennej umożliwiający tworzenie wielu wariantów tras o różnorodnej tematyce. Wybrane warianty ścieżek mogą być na stałe oznaczone w lesie albo jedynie w przewodniku. Można też posłużyć się zawansowanymi technologiami informatycznymi i przebieg określonych wariantów ścieżek udostępnić zwiedzającym poprzez bezprzewodową sieć komputerowąi elektroniczne urządzenia odbiorcze.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2010.pdf

For citation:

MLA Węgiel, Andrzej, et al. "Variant designing of educational forest nature pathways by using GIS." Acta Sci.Pol. Silv. 9.2 (2010): .
APA Węgiel A., Oleszkiewicz P., Rutkowski D. (2010). Variant designing of educational forest nature pathways by using GIS. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (2),
ISO 690 WęGIEL, Andrzej, OLESZKIEWICZ, Paweł, RUTKOWSKI, Dariusz. Variant designing of educational forest nature pathways by using GIS. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue2/abstract-5.html