Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (1) 2010 strony: 19-24

Ignacy Korczyński, Kamil Remenda

Poznań University of Life Sciences Drawno Forest District

Porównanie dokładności dwóch metod określania liczebności boreczników (Diprioninae)

słowa kluczowe: drzewostan sosnowy, Diprioninae, pomiar liczebności
streszczenie:

Porównano dokładność metod określania liczebności boreczników w ściółce leśnej. Wykorzystano metodę, w której elementem próby było 10 poletek, każde o wielkości 0,5 m2 oraz metodę z elementem próby tworzonym przez jedno poletko o wielkości 5 m2. Badania wykonano w czterech drzewostanach sosnowych w wieku 59-80 lat. Wykorzystując każdą z dwóch metod, określono liczebność znajdujących się w ściółce kokonów Diprioninae. Stwierdzono, że precyzja porównywanych metod była bardzo mała przy niewielkim zagęszczeniu kokonów i zwiększała się wraz ze wzrostem ich zagęszczenia. Brak jest podstaw do twierdzenia, że dwie porównywane metody pomiaru zagęszczenia kokonów boreczników różnią się precyzją.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2010.pdf

For citation:

MLA Korczyński, Ignacy, and Kamil Remenda. "A comparison of accuracy of two methods for the determination of population sizes of sawflies (Diprioninae)." Acta Sci.Pol. Silv. 9.1 (2010): .
APA Korczyński I., Remenda K. (2010). A comparison of accuracy of two methods for the determination of population sizes of sawflies (Diprioninae). Acta Sci.Pol. Silv. 9 (1),
ISO 690 KORCZYńSKI, Ignacy, REMENDA, Kamil. A comparison of accuracy of two methods for the determination of population sizes of sawflies (Diprioninae). Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue1/abstract-2.html