Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (2) 2010 strony: 25-30

Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński

Poznań University of Life Sciences

Energochłonność pozyskiwania zrębków i pakietów z pozostałości zrębowych

słowa kluczowe: pozostałości zrębowe, paliwa drzewne, zrębki drzewne, energochłonność
streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę energochłonności dwóch maszynowych technologii pozyskiwania drewna energetycznego. Obie technologie zostały wykorzystane do wyprodukowania paliwa drzewnego z pozostałości zrębowych. W jednej z nich skoncentrowano się na zrębkowaniu, w drugiej – na pakietowaniu pozostałości zrębowych. Analiza energochłonności obejmowała energię maszyn, wartość energetyczną zużytych paliw oraz wydatek energetyczny operatorów maszyn. Dominowała energia zawarta w paliwach zużytych przez maszyny, a jej udział w całkowitym zużyciu energii wynosił 75%. W analizie energii wykorzystanej w czasie wykonywania różnych operacji technologicznych wykazano, że operacja wywozu zrębków i pakietów na odległość 50 km była energochłonna najbardziej, a wartość energochłonności osiągnęła 100 MJ/m3. Obie technologie pozyskiwania drewna energetycznego, w postaci zarówno zrębków, jak i pakietów, charakteryzowały się podobnymi wartościami energochłonności, które wynosiły około 196 MJ na 1 m3 paliwa drzewnego.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2010.pdf

For citation:

MLA Różański, Henryk, and Krzysztof Jabłoński. "Energy consumption in the production of chips and bundles from logging residues." Acta Sci.Pol. Silv. 9.2 (2010): .
APA Różański H., Jabłoński K. (2010). Energy consumption in the production of chips and bundles from logging residues. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (2),
ISO 690 RãŬAńSKI, Henryk, JABłOńSKI, Krzysztof. Energy consumption in the production of chips and bundles from logging residues. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue2/abstract-3.html