Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (2) 2010 strony: 9-24

Andrzej M. Jagodziński, Piotr Banaszczak

1Poznań University of Life Sciences
2
Polish Academy of Sciences in Kórnik
3
Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW, Rogów Arboretum

Miąższość strzał i nadziemna biomasa zdrewniała drzewostanów jodły szlachetnej (Abies procera Rehder) w Arboretum w Rogowie (Polska)

słowa kluczowe: jodła szlachetna, struktura drzewostanu, miąższość strzał, biomasa, równania allometryczne
streszczenie:

Badania wykonano w dwóch drzewostanach jodły szlachetnej (Abies procera Rehder), 39- i 43-letnim, rosnących w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska). Celem badań było (1) określenie miąższości strzał w korze drzewostanów jodły szlachetnej rosnącej poza granicami naturalnego zasięgu występowania, (2) opracowanie równań allometrycznych służących do obliczania nadziemnej zdrewniałej biomasy jodeł oraz (3) obliczenie sumarycznej nadziemnej biomasy drzew z wykorzystaniem specyficznych równań allometrycznych i jej porównanie z biomasą obliczoną na podstawie równań allometrycznych opracowanych dla drzewostanów rosnących w granicach naturalnego zasięgu występowania jodły szlachetnej. Na podstawie uzyskanych danych wykazano, że średnia pierśnica drzew w młodszym drzewostanie wynosi 20,14 cm, natomiast w starszym 22,25 cm. Sumaryczne pole powierzchni przekroju pierśnicowego 39-letniego drzewostanu wynosi 49,01 m2·ha-1, a drzewostanu 43-letniego – 47,53 m2·ha-1. Miąższość strzał w korze 39-letniego drzewostanu wynosi 374,87 m3·ha-1, a drzewostanu 43-letniego – 356,24 m3·ha-1. Na podstawie równań allometrycznych, opracowanych w oparciu o 28 drzew modelowych, określono nadziemną biomasę zdrewniałą, która w młodszym drzewostanie wynosi 189 Mg·ha-1, a w starszym – 184 Mg·ha-1. Biomasa gałęzi stanowi w obu drzewostanach 19,9% sumarycznej nadziemnej biomasy zdrewniałej drzew. Sumaryczna nadziemna biomasa zdrewniała obliczona z wykorzystaniem równań allometrycznych opublikowanych przez Ter-Mikaeliana i Korzukhina [1997] wynosi 233 Mg·ha-1 i 228 Mg·ha-1, odpowiednio dla 39- i 43-letniego drzewostanu jodły szlachetnej. Uzyskane wyniki wskazują, że sumaryczna nadziemna biomasa zdrewniała jest przeszacowana o ok. 23% w porównaniu z wynikami uzyskanymi na podstawie równań allometrycznych specyficznych dla badanych drzewostanów. Zastosowanie równań opublikowanych przez Ter-Mikaeliana i Korzukhina [1997] prowadzi do przeszacowania sumarycznej nadziemnej biomasy zdrewniałej oraz biomasy strzał przy jednoczesnym niedoszacowaniu biomasy gałęzi drzew modelowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2010.pdf

For citation:

MLA Jagodziński, Andrzej M., and Piotr Banaszczak. "Stem volume and aboveground woody biomass in noble fir (Abies procera Rehder) stands in the Rogów Arboretum (Poland)." Acta Sci.Pol. Silv. 9.2 (2010): .
APA Jagodziński A.M., Banaszczak P. (2010). Stem volume and aboveground woody biomass in noble fir (Abies procera Rehder) stands in the Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv. 9 (2),
ISO 690 JAGODZIńSKI, Andrzej M., BANASZCZAK, Piotr. Stem volume and aboveground woody biomass in noble fir (Abies procera Rehder) stands in the Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue2/abstract-2.html