Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (3) 2010 strony: 5-15

Ewa Błońska

Agricultural University of Krakow

Sezonowa zmienność aktywności enzymatycznej gleb wybranych siedlisk leśnych

słowa kluczowe: sezonowa zmienność, aktywność enzymatyczna, siedliska leśne
streszczenie:

Sezonowa zmienność aktywności enzymów glebowych nie jest poznana do końca. Celem pracy było przedstawienie sezonowej zmienności aktywności enzymatycznej na świeżych siedliskach leśnych. Od 10.06.2007 roku do 20.06.2008 roku zostały pobrane próbki siedmiokrotnie, w odstępach 6-tygodniowych, z dwóch powierzchni reprezentujących siedliska Lśw, LMśw, BMśw i jednej – siedliska Bśw. W próbkach gleby oznaczono aktywność dehydrogenaz, proteaz i ureazy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono minimum wartości aktywności enzymatycznej w październiku 2007 i kwietniu 2008 roku. Maksymalne wartości aktywności badanych enzymów zanotowano w styczniu i czerwcu 2007 i 2008 roku, nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy aktywnością enzymatyczną oznaczoną w czerwcu 2007 roku i w czerwcu 2008 roku.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2010.pdf

For citation:

MLA Błońska, Ewa. "Seasonal changeability of enzymatic activity in soils of selected forest sites." Acta Sci.Pol. Silv. 9.3 (2010): .
APA Błońska E. (2010). Seasonal changeability of enzymatic activity in soils of selected forest sites. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (3),
ISO 690 BłOńSKA, Ewa. Seasonal changeability of enzymatic activity in soils of selected forest sites. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue3/abstract-1.html