Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (3) 2010 strony: 17-28

Adam Byk, Piotr Semkiw

Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW

Preferencje siedliskowe żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) (Coleoptera: Geotrupidae) w Puszczy Białowieskiej

słowa kluczowe: Geotrupidae, Anoplotrupes stercorosus, typ siedliskowy lasu, Puszcza Białowieska
streszczenie:

 

Celem pracy było poznanie preferencji siedliskowych żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791). W czasie badań założono 52 powierzchnie badawcze, po cztery na 13 typach siedliskowych lasu obecnych w Puszczy Białowieskiej. Na każdej powierzchni badawczej założono pięć zmodyfikowanych pułapek Barbera. Pułapki funkcjonowały od 1 czerwca do 10 listopada w 1999 roku. Owady wybierano co 40 dni.
W czasie badań odłowiono 14 980 żuków leśnych. Żuk leśny liczniej zasiedla lasy rosnące na siedliskach świeżych niż siedliskach wilgotnych, bagiennych czy olsowych. Optymalne warunki bytowe znajduje na siedliskach lasu świeżego, lasu mieszanego świeżego, boru mieszanego świeżego oraz lasu wilgotnego i boru świeżego. Unika siedlisk nadmiernie uwilgotnionych – borów bagiennych, borów mieszanych bagiennych, lasów mieszanych bagiennych, olsów jesionowych i olsów – na których ze względu na wysoki poziom wody gruntowej nie znajduje dogodnych warunków w stadium larwalnym.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2010.pdf

For citation:

MLA Byk, Adam, and Piotr Semkiw. "Habitat preferences of the forest dung beetle Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) (Coleoptera: Geotrupidae) in the Białowieża Forest." Acta Sci.Pol. Silv. 9.3 (2010): .
APA Byk A., Semkiw P. (2010). Habitat preferences of the forest dung beetle Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) (Coleoptera: Geotrupidae) in the Białowieża Forest. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (3),
ISO 690 BYK, Adam, SEMKIW, Piotr. Habitat preferences of the forest dung beetle Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) (Coleoptera: Geotrupidae) in the Białowieża Forest. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue3/abstract-2.html