Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (1) 2010 strony: 5-18

Dariusz J. Gwiazdowicz

Poznań University of Life Sciences

Roztocze (Acari, Mesostigmata) Tatrzańskiego Parku Narodowego

słowa kluczowe: roztocze, Acari, Mesostigmata, Tatrzański Park Narodowy
streszczenie:

Praca ma charakter faunistyczny, a jej celem było sporządzenie wykazu roztoczy z rzędu Mesostigmata stwierdzonych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wykaz ten sporządzono na podstawie danych literaturowych oraz badań własnych przeprowadzonych na terenie parku. W pracy wyszczególniono 115 gatunków roztoczy z rzędu Mesostigmata stwierdzonych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najliczniej była reprezentowana rodzina Parasitidae (27 gatunków) oraz Zerconidae (14).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2010.pdf

For citation:

MLA Gwiazdowicz, Dariusz J.. "Mites (Acari, Mesostigmata) of the Tatra National Park." Acta Sci.Pol. Silv. 9.1 (2010): .
APA Gwiazdowicz D.J. (2010). Mites (Acari, Mesostigmata) of the Tatra National Park. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (1),
ISO 690 GWIAZDOWICZ, Dariusz J.. Mites (Acari, Mesostigmata) of the Tatra National Park. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue1/abstract-1.html