Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (3) 2010 strony: 51-69

Dorota Wrońska-Pilarek

Poznań University of Life Sciences

Rośliny naczyniowe byłego użytku ekologicznego „Bogdanka” położonego w Poznaniu w dolinie rzeki Bogdanki

słowa kluczowe: rośliny naczyniowe, flora Poznania, dolina Bogdanki
streszczenie:

 

Na tle innych obiektów przyrodniczych położonych w granicach miasta Poznania, były użytek ekologiczny „Bogdanka” wyróżnia się wyjątkowymi walorami florystycznymi. Na florę obiektu składa się 527 taksonów roślin naczyniowych z 91 rodzin i 295 rodzajów, z których 180 znajduje się na listach gatunków rzadkich i zagrożonych. Występuje tu 15 gatunków objętych ochroną prawną oraz 34 gatunki z krajowej i regionalnej listy roślin rzadkich i zagrożonych. Do najcenniejszych należą Iris sibirica, Galium odoratum, Hierohloë odorata, Trollius europaeus czy Dianthus superbus. Rośnie tu kilkanaście drzew o obwodach pomnikowych lub zbliżonych do pomnikowych oraz drzew okazałych. Teren jak najszybciej powinien uzyskać ponownie status ochronny.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_3_2010.pdf

For citation:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota. "The vascular plants of the former ecological site “Bogdanka” in Bogdanka River valley in Poznań." Acta Sci.Pol. Silv. 9.3 (2010): .
APA Wrońska-Pilarek D. (2010). The vascular plants of the former ecological site “Bogdanka” in Bogdanka River valley in Poznań. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (3),
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota. The vascular plants of the former ecological site “Bogdanka” in Bogdanka River valley in Poznań. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue3/abstract-5.html