Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (1) 2010 strony: 35-43

Waldemar Moliński, Edward Roszyk

Poznań University of Life Sciences

Hamowanie pęcznienia drewna nawilżanego w ściskanej strefie zginanych próbek

słowa kluczowe: pełzanie mechaniczno-wilgotnościowe, ciśnienie pęcznienia, drewno buka, zginanie, nawilżanie niesymetryczne
streszczenie:

Celem pracy było wskazanie możliwości oznaczenia ciśnienia pęcznienia drewna, na podstawie przebiegów jego pełzania, pod wpływem zróżnicowanych co do wartości naprężeń zginających i jednoczesnego nawilżania ściskanych stref zginanych próbek. Proces pełzania prowadzono w warunkach trójpunktowego zginania drewna buka (Fagus sylvatica L.). Naprężenia zginające, działające w kierunku promieniowym, stanowiły 0,05, 0,1 i 0,15 średniego naprężenia niszczącego, określonego przy wilgotności drewna wynoszącej ok. 7%. Bezpośrednio po obciążeniu próbek nawilżano je w strefie działających naprężeń ściskających. Zmierzono także „swobodną”, wilgotnościową ich deformację. Korzystając z liniowych związków pomiędzy odkształceniami, zarejestrowanymi w określonych czasach trwania procesu mechaniczno-wilgotnościowego pełzania,
i wartością działających naprężeń, oznaczono wartości naprężeń, przy których badane próbki, pomimo ich niesymetrycznego nawilżania, pozostawałyby w stanie niezdeformowanym. W ten sposób oznaczona maksymalna wartość ciśnienia pęcznienia jest o ok. 50% wyższa od wartości tej wielkości oznaczonej w sposób bezpośredni.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2010.pdf

For citation:

MLA Moliński, Waldemar, and Edward Roszyk. "Restriction of swelling of wood subjected to bending stress and moistening in the compressed zone." Acta Sci.Pol. Silv. 9.1 (2010): .
APA Moliński W., Roszyk E. (2010). Restriction of swelling of wood subjected to bending stress and moistening in the compressed zone. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (1),
ISO 690 MOLIńSKI, Waldemar, ROSZYK, Edward. Restriction of swelling of wood subjected to bending stress and moistening in the compressed zone. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue1/abstract-4.html