Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (1) 2010 strony: 25-33

Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Jarosław Wegner

Poznań University of Life Sciences

Wpływ geometrii ostrza żłobikowej piły łańcuchowej na poziom wibracji pilarki spalinowej

słowa kluczowe: piła łańcuchowa, wibracje, geometria ostrza
streszczenie:

Poziom wibracji mierzono podczas przerzynki dziewięciu okorowanych kłód sosnowych. W badaniach zastosowano pięć żłobikowych pił łańcuchowych z ogniwami tnącymi typu dłuto o podziałce 0,325”. Piły miały różne kąty nachylenia krawędzi tnącej ostrza poziomego: 20°, 25°, 30°, 35° i 40°. Przerzynkę kłód prowadził operator pilarki. Pomiary wykonano osobno na uchwycie kabłąkowym i sterowniczym w trzech osiach x, y, z. Dla każdego kąta wykonano na każdym uchwycie po 18 pomiarów. Zastosowano urządzenie pomiarowe Robotron M 1300. Zdecydowanie wyższe drgania odnotowano na uchwycie sterowniczym. Stwierdzono statystycznie istotne różnice w poziomie drgań mechanicznych podczas przerzynki piłą o różnych kątach. Korelacja między kątem a poziomem drgań miała charakter słabej zależności, ale tam, gdzie wystąpiła, była statystycznie istotna.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2010.pdf

For citation:

MLA Stempski, Włodzimierz, et al. "Effect of the edge geometry in a cutting chain on the chain saw vibration level." Acta Sci.Pol. Silv. 9.1 (2010): .
APA Stempski W., Jabłoński K., Wegner J. (2010). Effect of the edge geometry in a cutting chain on the chain saw vibration level. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (1),
ISO 690 STEMPSKI, Włodzimierz, JABłOńSKI, Krzysztof, WEGNER, Jarosław. Effect of the edge geometry in a cutting chain on the chain saw vibration level. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue1/abstract-3.html