Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (4) 2014 strony: 27-38

Damian Sugiero, Grzegorz Rączka

Poznań University of Life Sciences

Skład gatunkowy buczyny karpackiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w okresie 1993-2003

słowa kluczowe: Bieszczadzki Park Narodowy, Dentario glandulosae-Fagetum, buk, jodła, jawor
streszczenie:

Praca prezentuje wyniki badań prowadzonych w drzewostanach bukowych należących do zespołu żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum strefy regla dolnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Celem badań była analiza zmian składu gatunkowego wszystkich warstw rozwojowych lasu w okresie 1993-2003/04. Otrzymane wyniki dowodzą dużej stabilności badanych drzewostanów, czego potwierdzeniem był brak statystycznie istotnych różnic w budowie warstwy drzew, podrostu i nalotu na początku i na końcu okresu kontrolnego. Niezmiennie buczynę karpacką tworzą trzy charakterystyczne dla Karpat Wschodnich gatunki lasotwórcze: buk, jodła i jawor.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2014.pdf

For citation:

MLA Sugiero, Damian, and Grzegorz Rączka. "Carpathian beech species composition of the Bieszczady National Park in the period from 1993 to 2003." Acta Sci.Pol. Silv. 13.4 (2014): .
APA Sugiero D., Rączka G. (2014). Carpathian beech species composition of the Bieszczady National Park in the period from 1993 to 2003. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (4),
ISO 690 SUGIERO, Damian, RąCZKA, Grzegorz. Carpathian beech species composition of the Bieszczady National Park in the period from 1993 to 2003. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue4/abstract-3.html