Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (4) 2014 strony: 15-25

Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur

Poznań University of Life Sciences

Występowanie borodzieja próchnika Ergates faber (Linnaeus 1761) (Coleoptera, Cerambycidae) oraz propozycja postępowania ochronnego w lasach gospodarczych mająca na celu zachowanie gatunku

słowa kluczowe: Ergates faber, Cerambycidae, borodziej, owady, zasady zachowania gatunków w lasach gospodarczych
streszczenie:

W pracy przedstawiono propozycję postępowania gospodarczego mającego na celu ochronę borodzieja próchnika Ergates faber (Linnaeus 1761). Borodziej jest gatunkiem chrząszcza (Coleoptera) z rodziny kózkowatych (Cerambycidae), który był objęty ochroną na terytorium Polski od 2001 roku w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska, z 26 września 2001 roku (Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1456), natomiast nie był wymieniony w żadnym załączniku dyrektywy habitatowej. Objęcie tej kózki ochroną gatunkową na terytorium Polski wymagało wypracowania takich zasad prowadzenia gospodarki leś­nej, które były najbardziej właściwe dla zachowania tego gatunku. Podano również niepublikowane do tej pory stanowiska występowania opisywanego owada.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2014.pdf

For citation:

MLA Kuźmiński, Robert, et al. "Occurrence of Ergates faber (Linnaeus 1761) (Coleoptera, Cerambycidae) and a proposal for protective measures in managed forests to preserve the species." Acta Sci.Pol. Silv. 13.4 (2014): .
APA Kuźmiński R., Łabędzki A., Chrzanowski A., Mazur A. (2014). Occurrence of Ergates faber (Linnaeus 1761) (Coleoptera, Cerambycidae) and a proposal for protective measures in managed forests to preserve the species. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (4),
ISO 690 KUŪMIńSKI, Robert, et al. Occurrence of Ergates faber (Linnaeus 1761) (Coleoptera, Cerambycidae) and a proposal for protective measures in managed forests to preserve the species. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue4/abstract-2.html