Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (1) 2014 strony: 25-35

Tomasz Noga, Krzysztof Adamowicz, Jakub Jakubowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Metody dyskryminacyjne w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego

słowa kluczowe: predykcja, analiza dyskryminacyjna, macierz klasyfikacyjna przedsiębiorstw, gospodarka leśna
streszczenie:

Artykuł prezentuje ocenę skuteczności modeli predykcyjnych, tj. Hołdy, Gajdki i Stosa, Prusak oraz Poznański, z wykorzystaniem zbilansowanej próby badawczej w postaci sprawozdań finansowych. Materiał badawczy składał się wyłącznie z informacji finansowych jednostek gospodarczych skupionych w sektorze leśno-drzewnym. Okres analizy obejmował lata 2003-2012. Podstawową metodą wykorzystaną w badaniu była wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna, która obejmowała trzyletni cykl badawczy. Ocenę skuteczności modeli predykcyjnych zbadano z użyciem macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw. W wyniku analizy największą skuteczność osiągnął model Hołdy w ciągu całego trzyletniego okresu badawczego. W porównaniu z pozostałymi modelami prognostycznymi był on najwyżej ocenionym, dostosowanym modelem liniowej wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej pozwalającym na prognozowanie finansowe oraz bankructwa kontrahentów PGL Lasy Państwowe.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2014.pdf

For citation:

MLA Noga, Tomasz, et al. "Discriminating methods in the assessment of financial situation in timber industry enterprises." Acta Sci.Pol. Silv. 13.1 (2014): .
APA Noga T., Adamowicz K., Jakubowski J. (2014). Discriminating methods in the assessment of financial situation in timber industry enterprises. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (1),
ISO 690 NOGA, Tomasz, ADAMOWICZ, Krzysztof, JAKUBOWSKI, Jakub. Discriminating methods in the assessment of financial situation in timber industry enterprises. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue1/abstract-3.html