Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (4) 2014 strony: 5-14

Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz

Poznań University of Life Sciences

Wpływ metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na kształtowanie się wielkości biomasy frakcji nadziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej

słowa kluczowe: biomasa części nadziemnej, przygotowanie gleby, pozostałości zrębowe
streszczenie:

W badaniach podjęto próbę ustalenia wpływu metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na kształtowanie się wielkości biomasy części nadziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej, pochodzącej z odnowienia sztucznego. Przeprowadzone analizy statystyczne wyników dowiodły, że istnieje silny wpływ metod przygotowania gleby na wielkość biomasy. W przypadku sposobów utylizacji pozostałości zrębowych różnice pomiędzy wartościami biomasy części nadziemnej sadzonek na poletkach doświadczalnych okazały się statystycznie nieistotne. Na badany czynnik nie miała także istotnego wpływu interakcja metod przygotowania gleby i sposobów utylizacji pozostałości zrębowych. Największe wartości biomasy części nadziemnej odnotowano na powierzchniach, gdzie zastosowano orkę pługiem LPZ-75 oraz naoranie wałków, niezależnie od sposobu utylizacji pozostałości zrębowych. Z kolei na działkach, gdzie glebę spulchniono frezem leśnym stwierdzono najmniejsze wartości biomasy we wszystkich sposobach utylizacji pozostałości zrębowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2014.pdf

For citation:

MLA Jakubowski, Jakub, and Roman Gornowicz. "Effects of different methods of soil preparation and utilization of logging residues on the aboveground biomass of 3-year-old pine seedlings." Acta Sci.Pol. Silv. 13.4 (2014): .
APA Jakubowski J., Gornowicz R. (2014). Effects of different methods of soil preparation and utilization of logging residues on the aboveground biomass of 3-year-old pine seedlings. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (4),
ISO 690 JAKUBOWSKI, Jakub, GORNOWICZ, Roman. Effects of different methods of soil preparation and utilization of logging residues on the aboveground biomass of 3-year-old pine seedlings. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue4/abstract-1.html