Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (3) 2014 strony: 31-47

Damian Sugiero, Grzegorz Rączka

Poznań University of Life Sciences

Dynamika procesu wzrostu i rozwoju dolnoreglowych drzewostanów buczyny karpackiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego

słowa kluczowe: buczyna karpacka, Bieszczadzki Park Narodowy, ubytek, dorost, przyrost, posusz
streszczenie:

Praca prezentuje wyniki analizy dynamiki wzrostu i rozwoju drzewostanów bukowych strefy regla dolnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego pod kątem relacji liczebnościowo-miąższościowych trzech podstawowych procesów lasotwórczych: przyrastania na grubość, ubywania drzew z drzewostanu i dorastania młodych osobników do warstwy drzewostanu dojrzałego. Otrzymane wyniki dowodzą podobieństwa badanych buczyn do wielogeneracyjnych, złożonych lasów o charakterze pierwotnym. Przemawia za tym m.in. wysoka zasobność, dobry stan zdrowotny oraz dodatnia relacja pomiędzy procesem przeżywania drzew (przyrost miąższości i dorost) a procesem ich ubywania. Charakterystyczny jest też szeroki rozstaw kulminacji dwóch cech: liczby drzew w najniższym stopniu grubości oraz miąższości w stopniu o kilka przedziałów wyższym.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2014.pdf

For citation:

MLA Sugiero, Damian, and Grzegorz Rączka. "Dynamics of the growth and development process of lower subalpine Carpathian beech stands of the Bieszczady National Park." Acta Sci.Pol. Silv. 13.3 (2014): .
APA Sugiero D., Rączka G. (2014). Dynamics of the growth and development process of lower subalpine Carpathian beech stands of the Bieszczady National Park. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (3),
ISO 690 SUGIERO, Damian, RąCZKA, Grzegorz. Dynamics of the growth and development process of lower subalpine Carpathian beech stands of the Bieszczady National Park. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue3/abstract-3.html