Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (1) 2014 strony: 15-23

Robert Kuźmiński1, Adam Malkiewicz2, Andrzej Mazur1

1Poznań University of Life Sciences
2
University of Wrocław

Translokacja zagrożonych stanowisk barczatki kataks (,i>Eriogaster catax L., 1758) jako metoda czynnej ochrony gatunku na przykładzie stanowisk z południowej Wielkopolski

słowa kluczowe: Eriogaster catax, Natura 2000, inwentaryzacja owadów, translokacja
streszczenie:

Celem pracy była inwentaryzacja potencjalnych siedlisk oraz stanowisk występowania barczatki kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) na trasie przebiegu drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Kaczkowo-Korzeńsko. Owady ze stwierdzonych stanowisk kolidujących z planowaną trasą zostały przeniesione na nowe miejsca, gwarantujące rozwój i egzystencję tego chronionego gatunku owada.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2014.pdf

For citation:

MLA Kuźmiński, Robert, et al. "Translocation of threatened localities of Eastern eggar (Eriogaster catax L., 1758) as a method of active species protection based on localities in Southern Wielkopolska." Acta Sci.Pol. Silv. 13.1 (2014): .
APA Kuźmiński R., Malkiewicz A., Mazur A. (2014). Translocation of threatened localities of Eastern eggar (Eriogaster catax L., 1758) as a method of active species protection based on localities in Southern Wielkopolska. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (1),
ISO 690 KUŪMIńSKI, Robert, MALKIEWICZ, Adam, MAZUR, Andrzej. Translocation of threatened localities of Eastern eggar (Eriogaster catax L., 1758) as a method of active species protection based on localities in Southern Wielkopolska. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue1/abstract-2.html