Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (2) 2014 strony: 39-47

Katarzyna Glazar

Poznań University of Life Sciences

Analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej w wybranych wariantach technologicznych i siedliskowych

słowa kluczowe: okrzesywanie, przerzynka, czas efektywny, drzewostany sosnowe
streszczenie:

Czas efektywny jest czasem, w którym urządzenie obrabia bądź przetwarza zgodnie z przeznaczeniem przedmiot pracy, a zespoły jego robocze znajdują się pod obciążeniem. Celem badań była analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej, w dwóch wariantach technologicznych i w dwóch wariantach siedliskowych, na podstawie wybranych pozycyjnych parametrów opisowych. Efektywny czas okrzesywania i przerzynki w wariancie z okrzesywaniem prowadzonym w sposób zgrubny i wyrabianiem jedynie surowca przeznaczonego do zrębkowania najczęściej osiągał wartości z przedziału 0,5-10,49 s. Na siedlisku BMśw silne ugałęzienie drzew wpływało zdecydowanie na wydłużenie czasu operacji okrzesywania. Z kolei na czas przerzynki, poza liczbą wyrabianych sortymentów, miał wpływ udział sortymentu S2a, którego wyróbka zajmowała więcej czasu w porównaniu z pozostałymi sortymentami.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2014.pdf

For citation:

MLA Glazar, Katarzyna. "Effective active time of limbing and conversion at chainsaw use in selected technology and habitat variants." Acta Sci.Pol. Silv. 13.2 (2014): .
APA Glazar K. (2014). Effective active time of limbing and conversion at chainsaw use in selected technology and habitat variants. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (2),
ISO 690 GLAZAR, Katarzyna. Effective active time of limbing and conversion at chainsaw use in selected technology and habitat variants. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue2/abstract-3.html