Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (3) 2014 strony: 49-56

Katarzyna Szyjka, Tadeusz Kubacki, Marek Wajdzik

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Cechy biometryczne borsuka (Meles meles) w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego

słowa kluczowe: Meles meles, wymiary ciała, kraniometria
streszczenie:

Celem badań była charakterystyka biometryczna i kraniometryczna borsuka (Meles meles) w zależności od płci i wieku w wybranych obwodach Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim. Łącznie pomierzono 29 czaszek i 23 tuszki borsuków. Do celów opracowania wykorzystano podstawowe wymiary ciała charakteryzujące wielkość osobników: długość ciała, wysokość w kłębie, obwód tułowia, masa całego ciała. Pomiar kraniometryczny dotyczył sześciu parametrów: długości profilu czaszki, maksymalnej szerokości czaszki, szerokości puszki mózgowej, szerokości ujścia tylnych nozdrzy, wysokości puszki mózgowej oraz wysokości gałęzi żuchwy. Wśród badanych borsuków stwierdzono dymorfizm płciowy, który dotyczył całkowitej długości ciała, wysokości w kłębie i obwodu tułowia. Sezonowe zmiany masy ciała borsuków wskazały, że przyrost masy ciała zależy od warunków atmosferycznych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2014.pdf

For citation:

MLA Szyjka, Katarzyna, et al. "Biometric characteristics of the badger (Meles meles) in the region of Piotrków." Acta Sci.Pol. Silv. 13.3 (2014): .
APA Szyjka K., Kubacki T., Wajdzik M. (2014). Biometric characteristics of the badger (Meles meles) in the region of Piotrków. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (3),
ISO 690 SZYJKA, Katarzyna, KUBACKI, Tadeusz, WAJDZIK, Marek. Biometric characteristics of the badger (Meles meles) in the region of Piotrków. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue3/abstract-4.html