Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 13 (1) 2014 strony: 5-13

Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Dariusz Jendernal

Poznań University of Life Sciences

Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na przeżywalność 3-letniej uprawy sosnowej

słowa kluczowe: przeżywalność, przygotowanie gleby, utylizacja pozostałości zrębowych
streszczenie:

Publikacja przedstawia rezultat badań nad wpływem zagospodarowania powierzchni zrębowej na przeżywalność sadzonek w 3-letniej uprawie sosnowej, przeprowadzonych w Nadleśnictwie Bierzwnik we wrześniu 2011 roku. W analizie statystycznej wykazano, że jedynie sposób przygotowania gleby istotnie wpływa na przeżywalność badanej uprawy sosnowej. Natomiast nie stwierdzono istotnego statystycznie wpływu zastosowanych metod utylizacji pozostałości zrębowych oraz połączenia sposobów zagospodarowania pozostałości zrębowych z różnymi wariantami przygotowania gleby.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2014.pdf

For citation:

MLA Jakubowski, Jakub, et al. "Influence of cutting residues management method and soil cultivation method on the survival rate of 3-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation." Acta Sci.Pol. Silv. 13.1 (2014): .
APA Jakubowski J., Gornowicz R., Jendernal D. (2014). Influence of cutting residues management method and soil cultivation method on the survival rate of 3-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation. Acta Sci.Pol. Silv. 13 (1),
ISO 690 JAKUBOWSKI, Jakub, GORNOWICZ, Roman, JENDERNAL, Dariusz. Influence of cutting residues management method and soil cultivation method on the survival rate of 3-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation. Acta Sci.Pol. Silv., 2014, 13.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume13/issue1/abstract-1.html