Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (2) 2013 strony: 5-12

Maciej Duda, Adam Całka

Taczanów Forest District, Poznań Regional State Forest Directorate

Inwentaryzacja jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) w Nadleśnictwie Taczanów

słowa kluczowe: Sorbus torminalis, inwentaryzacja, acydofilne lasy dębowe z klasy Quercetea roboli-petraeae
streszczenie:

 

Celem pracy było zinwentaryzowanie zasobów jarzębu brekinii – bardzo cennego, a zarazem jednego z najmniej znanych gatunków rodzimej dendroflory – na terenie Nadleśnictwa Taczanów (RDLP Poznań). W okresie od maja 2010 roku do marca roku następnego przeprowadzono inwentaryzację Sorbus torminalis. Na badanym obszarze stwierdzono występowanie 1127 osobników S. torminalis z czego 209 to dorodne drzewa w starszym wieku, a 918 to siewki i młodsze brzęki w równie dobrej kondycji zdrowotnej. Na podstawie badań terenowych można stwierdzić, że brekinia w Lesie Taczanowskim występuje wzdłuż jego centralnej i wschodniej części, na obszarze 22 oddziałów, z czego 8 znajduje się w Leśnictwie Koryta, a 14 w Leśnictwie Taczanów. Przeciętna wysokość osobników starszych (d1,3 > 10 cm) wynosiła 18,02 metra, a pierśnica 26,22 centymetra. Dominujące na badanym terenie acidofilne lasy dębowe z klasy Quercetea robori-petraeae stwarzają dogodne warunki do wzrostu i rozwoju brzęka, co potwierdza analiza dynamiki populacji, która jest charakterystyczna dla biologii gatunku. W porównaniu z wcześniej przeprowadzonymi ewidencjami można zauważyć ich niekompletność i nieaktualność, dlatego też praca ta jest dobrym uzupełnieniem wszelkich danych dotyczących gatunku zarówno w odniesieniu do lokalnej populacji, jak i w skali całego kraju.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2013.pdf

For citation:

MLA Duda, Maciej, and Adam Całka. "Inventory of wild service tree, Sorbus torminalis (L.) Crantz, in the Taczanów Forest Inspectorate." Acta Sci.Pol. Silv. 12.2 (2013): .
APA Duda M., Całka A. (2013). Inventory of wild service tree, Sorbus torminalis (L.) Crantz, in the Taczanów Forest Inspectorate. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (2),
ISO 690 DUDA, Maciej, CAłKA, Adam. Inventory of wild service tree, Sorbus torminalis (L.) Crantz, in the Taczanów Forest Inspectorate. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue2/abstract-1.html