Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (4) 2013 strony: 23-31

Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz

Poznań University of Life Sciences

Wpływ metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na biomasę frakcji podziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej

słowa kluczowe: biomasa części podziemnej, przygotowanie gleby, utylizacja pozostałości zrębowych
streszczenie:

 

W pracy zaprezentowano wyniki badań nad wpływem metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na biomasę części podziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej, która została założona sztucznie. Statystycznie istotne zależności wykryto pomiędzy biomasą korzeni a metodami przygotowania gleby, natomiast nie stwierdzono istotnego wpływu sposobów utylizacji pozostałości zrębowych. Ponadto interakcja metod przygotowania gleby i sposobów utylizacji pozostałości zrębowych również nie wpłynęła znacząco na biomasę części podziemnej. O największych wartościach biomasy możemy mówić w przypadku powierzchni, gdzie gleba została przygotowana poprzez naoranie wałków oraz orkę pługiem LPZ-75. Na działkach, gdzie zastosowano zdarcie pasów frezem leśnym zaobserwowano najmniejsze wartości biomasy korzeni.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2013.pdf

For citation:

MLA Jakubowski, Jakub, and Roman Gornowicz. "The influence of soil preparation methods and cutting residues management on belowground biomass of 3-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) saplings." Acta Sci.Pol. Silv. 12.4 (2013): .
APA Jakubowski J., Gornowicz R. (2013). The influence of soil preparation methods and cutting residues management on belowground biomass of 3-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) saplings. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (4),
ISO 690 JAKUBOWSKI, Jakub, GORNOWICZ, Roman. The influence of soil preparation methods and cutting residues management on belowground biomass of 3-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) saplings. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue4/abstract-2.html